David Attenborough evrimcileri şaşkına çevirdi

Posted on


david-attenborough_3377Dünya çapında ünlü doğa belgesellerine imza atan 87 yaşındaki İngiliz doğa bilimci David Attenborough, koyu bir evrim savunucusuydu. Savunucusuydu diyorum çünkü geçtiğimiz günlerde Radio Times sitesinde yayınlanan röportajında tüm evrimcileri şaşkına çeviren bir açıklama yaptı: “İnsanların evrimi durdu!”

Attenborough verdiği röportajda, Charles Darwin’in iddiasına göre evrimin sözde mekanizmasının doğal seleksiyon olduğunu, doğal seleksiyon durduğu için evrimin de durduğunu açıklıyor. Doğal seleksiyonun durma sebebi olarak da insanların çocuklarına bakmalarını gösteriyor.

87 yaşındaki Attenborough’nun bu açıklaması evrimcileri rahatsız etti çünkü bunun aslında evrim teorisini reddetmeye yönelik bir “yumuşak geçiş” olduğunun farkına vardılar.

Attenborough’nun artık durduğunu söylediği sözde ‘insanın evrimi’ tümüyle safsatadan ibaret bir teoridir. Ve yine durduğunu söylediği ‘doğal seleksiyon’ diye bir mekanizma da hiçbir zaman var olmamıştır. İnsan, yaratılışının en başından itibaren çocuklarına bakmıştır çünkü Allah, insanı vicdan ve ruh sahibi olarak yaratmıştır. Hatta hayvanlara bile Allah yavrularını koruma içgüdüsü vermiştir. Çamura gömülen bir yavru fili annesinin hatta tüm sürünün kurtarma çabaları, bir kedinin yavrusuna aylarca titizlikle bakması, kendisinin yemeyip yavrusuna yiyecek taşıması ve daha yüzlerce örnek, doğada güçlü olanın ayakta kaldığı iddiasını yalanlıyor. Ve buna dayalı bir doğal seleksiyon mekanizmasının var olduğu iddiasını en başından geçersiz kılıyor. Vahşi doğada güçlülerin, zayıf hayvanları avladığı bir gerçek. Ancak bu, Darwinistlerin iddia ettiği gibi doğal seleksiyonla evrimleşmeye sebep olabilecek bir mekanizma değil ve asla olmadı. Nitekim toprak altından çıkarılan milyonlarca yıllık canlı fosillerini ve günümüzde yaşayan örneklerini karşılaştırdığımızda hiçbirinde evrimleşme görmüyoruz. 100 milyon yıl önce yaşayan bir Mersin balığı ile günümüzde yaşayan Mersin balığı aynı; 90 milyon yıllık bir tavşan iskeleti, bugün yaşayan örneği ile birebir aynı. Özetle, doğada evrimleşme diye bir mekanizma yok.

Attenborough’un bu açıklamasına elbette onlarca evrimciden itiraz geldi. İngiliz doğa bilimci karşılaşacağı bu reaksiyonu baştan tahmin etmiş olmalı ki konuşmasında evrimci camiayı bir başka safsatayı kullanarak teselli etmeyi unutmamış:

Doğal seleksiyonun durmuş olması sanıldığı kadar da depresif veya önemli değil çünkü artık kültürel evrim süreci işliyor.”

Anlaşılan o ki Attenborough, bu açıklamasının evrimcilere nasıl soğuk duş etkisi yapacağını bildiğinden onları, “Karamsarlığa kapılıp bunalıma girmeyin” diye uyarıyor. Bunu yaparken ellerine güya şeker vermeyi de ihmal etmiyor: “Kültürel evrim devam ediyor.”

Biyolojik evrim olmadığı gibi kültürel evrim diye bir kavram da yoktur. Tarih boyunca ileri medeniyetlerin yanı sıra diğerlerine kıyasla daha geride kalan medeniyetler hep var olmuşlar hatta aynı dönemde var olmuşlardır. Bunun açık ispatı, on binlerce yıllık arkeolojik kalıntılardır. Tarih öncesi çağlarda yaşayan insanlar aynı bizler gibi akıl ve ruh sahibiydiler. Mağara duvarlarında gördüğümüz müthiş sanat teknikleri, 35 bin yıllık flüt, iğne, çeşit çeşit süs eşyaları, tıp aparatları, ziguratlarda yapılan astronomik araştırmalar, Mısır’da inşa tekniği henüz çözülememiş Piramitler ve burada sayamadığımız daha on binlerce arkeolojik bulgu tarihin ilkelden gelişmişe doğru ilerlediği iddiasını külliyen geçersiz kılmaktadır.

Bence, David Attenborough’nun bir sonraki açıklamasının “Yanılmışım, kültürel evrim de yok” şeklinde bir itiraf niteliğinde olması daha samimi bir tavır olacaktır. Hatanın neresinden dönülse kardır.

3 thoughts on “David Attenborough evrimcileri şaşkına çevirdi

  […] ileDavid Attenborough evrimcileri şaşkına çevirdi. […]

  […] 87-year old British scientist David Attenborough is known for his nature documentaries. He was also known for his fervent support for evolution. ‘Was’, I am saying because he took evolution world by surprise with his words about evolution, during a recent interview with Radio Times. He said: ‘Human evolution has stopped!’. In the interview, Attenborough said that according to Charles Darwin, the so-called mechanism of evolution was natural selection and because it stopped, so did the evolution. He added that natural selection stopped because people now care for their children. This statement by the 87-year old Attenborough didn’t sit well with the evolutionists because this suspiciously looked like a ‘slow transition attempt’ towards fully rejecting evolution. The so-called ‘human evolution’, which Attenborough says has stopped, is nothing but a deceptive theory. In addition, the ‘naturalselection’ he claims to have stopped, has never been an evolutionary mechanism, either. People have always cared for their babies since the first time theycreated. God created humans with conscience and souls and even gave the animals the instinct to care for their babies. You must have seen examples of animal altruism on documentaries, like a whole herd of elephants trying to save a baby elephant stuck in mud, or a mother cat taking care of his babies for months, carrying food to them although she is hungry, and hundreds of other examples deny the claims that the nature is about the survival of the fittest.  It is true that strong ones hunt the weak ones in nature, but this has never been an evolutionary  mechanism. Indeed, the fossils unearthed by paleontology show us million-year old fossils are the same as their counterparts living today. This means that they haven’t evolved and they were the same millions of year ago. A sturgeon that lived millions of years ago is identical to its living counterparts. A rabbit fossil that is 90 million years old, has no difference from rabbits living today. To sum it up, there is no evolutionary mechanism in nature.  Sure enough, tens of evolutionists raised their voices to Attenborough, and he must have predicted this reaction, because he wanted to calm them down, albeit using another deception: It is not that depressing or important that the natural selection has stopped, because apparently now the cultural evolution is at work.’  Attenborough must have guessed that his words would feel like a slap in the face for theevolutionists, because he tried to sugarcoat his words with a ‘so-called cultural evolution’ and advised them not to get too depressed over his words. Just like there is nothing such as biological evolution, there is no cultural evolution, either. Throughout the history, some civilizations have been advanced, while some were primitive and even sometimes they existed at the same time. Archeological findings clearly prove this. People living in pre-historical times, were just like us with souls and intelligence. The amazing art we see on cave walls, a 35-thousand year old flute, a 25-thousand year old needle, medical tools, astronomic studies at ziggurats, the pyramids in Egypt of which architectural mysteries are yet to be solved, and tens of thousands of other archeological findings refute the idea that civilizations evolve from primitive to advanced.  I think for next time, David Attenborough should just honestly say ‘I’ve been mistaken, there is no cultural evolution, either’. It’s never too late to correct a mistake. For Turkish […]

  aysekoc2120 responded:
  October 11, 2013 at 9:11 am

  Reblogged this on Ayşe Koç and commented:

  Koyu evrim savunucusu David Attenborough’nun son açıklamaları bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Peki neden?

Bir Yorum Yaz/Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s