Cübbeli’nin şirk ithamı kendisine döndü

Video Posted on


İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani’de maddenin varlığı hakkında şunları söyler:
– Alem mevhumdur (gerçekte yoktur) derken alemin vehim (hayal) tarafından şekillenmiş olduğunu ve onun tarafından yapıldığını söylemiyoruz. Vehmin (Hayalin) şekillendirdiği bir şey olması da mümkün değildir zaten. Çünkü vehmin (hayalin) kendisi alemin (dünyanın) bir parçasıdır.
Biz şunu kastediyoruz: Hak Sübhanehu ALEMİ (dünyayı) VEHİM (hayal) MERTEBESİNDE (düzeyinde) YARATMIŞTIR. Vehim (hayal) o zaman mevcut değil idiyse de Allah’ın ilminde var idi. Vehim mertebesi (hayal düzeyi), oluşsuz ve varlıksız bir görüntüden ibarettir. Dairevi olarak dönen noktanın hareketinden oluşan bir daire gibi ki görünmekle birlikte varlığı yoktur. Hakim-i Mutlak (Allah) alemi bu mertebede (düzeyde) yarattı ve o görüntüye varlık ve yerleşiklik bahşetti… ALEMİN MEVHUM (gerçekte yok) OLDUĞUNU SÖYLEMEKTE KESİNLİKLE BİR SAKINCA YOKTUR. Çünkü mevcut gibi doğru hükümleri vardır… Mecnun sofistlerin (felsefecilerin) sözünü ettiği mevhum (gerçekte yokluk) farklı bir şeydir. Çünkü onlara göre mevhum (gerçekte yokluk), vehmin (hayalin) icad ettiği ve hayalin şekillendirdiği şeydir. Aralarındaki fark çok büyüktür. (Mektubat-ı Rabbani, 68. Mektup, 7. Cilt, sayfa 459-460, Yasin Yayınevi, İstanbul, 2013)
– Allah Teala eşyayı öyle bir mertebede (seviyede) yaratmıştır ki, o mertebede (seviyede) EŞYANIN HİS VE VEHİM (hayal) DIŞINDA BİR VARLIĞI VE SABİTLİĞİ YOKTUR. (Mektubat-ı Rabbani, 44. Mektup, 5. Cilt, sayfa 678, Yasin Yayınevi, İstanbul, 2013)
– Dış alemde ve nefsü’l-emirde (hakikatte) kendisinden başka varlık olmayan Hak Sübhanehü Hazretleri, isimlerinin, sıfatlarının kemalatını (faziletlerini), sonsuz kudreti ile his ve vehim (hayal) düzeyinde mümkünlerin şekilleri perdesinde izhar etmektedir (göstermektedir). O, kemalatı (faziletleri), tecelligah (yansıma noktası) olan eşyada, vehim (hayal) düzeyinde bir var oluş, hayal düzeyinde bir sabitlikle tecelli ettirmektedir (görünmektedir). Yani eşyayı, o kemalatın (faziletlerin) aynı şekli ile his ve vehim (hayal) düzeyinde var etmiştir. Binaenaleyh EŞYANIN VAR OLUŞU, HARİÇTEKİ BİR GÖRÜNÜŞ İLEDİR. (Mektubat-ı Rabbani, 44. Mektup, 5. Cilt, sayfa 679, Yasin Yayınevi, İstanbul, 2013)

Bir Yorum Yaz/Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s