Kuran ahlakı dünyaya hakim olacak

Posted on


e1462395a1670f81d36fe565af1390caİnkar edenler dediler ki: “Bu Kuran’ı dinlemeyin ve onda okunurken yaygaralar koparın. Belki üstün gelirsiniz.” Artık gerçekten o inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Fussilet Suresi, 26-28
İnkarcılar, Peygamberimiz zamanında da kibirlerinden dolayı Kuran’a karşı düşmanca tavır içindeydiler. Kuran okunduğu zaman müthiş öfkelenip, Kuran’ın duyulmasını engellemeye çalışıyorlardı. Bugün de, Allah’ın Kuran ahlakını dünyaya hakim edeceğini, Mehdi’sini göndereceğini anlattığımız zaman bazı kimseler ağızlarından nefret sözleri saçılarak bunu reddediyorlar. Bu kişiler ne kadar bağırıp, çağırsa da, reddetse de Allah vaadini gerçekleştirendir.
 
“Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.” Saff Suresi, 8-9

Bir Yorum Yaz/Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s